Zápis z Valné hromady SDH 29.11.2019

29.11.2019 od 19:00 se konala Valná Hromada SDH Všestary.

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Představení malých hasičů
 3. Volba návrhové, Mandátové a volební komise
 4. Zpráva o činnosti SDH a JSDH
 5. Zpráva vedoucího mládeže
 6. Zpráva hospodáře
 7. Volba výboru sboru a delegátů
 8. Předání ocenění
 9. Plán práce na rok 2020
 10. Diskuze
 11. Návrh usnesení

Zápis:

 • Přítomni:
  • Milan Šafránek, Jiří Šafránek, Pavel Táborský, Václav Kaňka, Martina Syslová, Jaroslav Blanda, Tomáš Hrstka, Zdeněk Sládeček, Jana Cibulková, Hana Táborská, Kamila Blažková, Markéta Burdová
  • Hosté: Jaromír Jech, Miroslav Hofman (Bude doplněno dle prezenční listiny)
 • Mladí hasiči přednesli básničku a byli velitelem SDH oceněni tričky a pamětním listem. Zároveň byli oceněny všechny vedoucí mládeže.
 • Mandátová, volební a návrhová komise byla sjednocena do jedné, ve složení: Markéta Burdová a Václav Kaňka
 • Zpráva o činnosti SDH a JSDH (Milan Šafránek)
 • Zpráva vedoucího mládeže (Martina Syslová)
 • Zpráva hospodáře (Václav Kaňka):
  • Zůstatek v pokladně k 1.1.2019: 29.173,- Kč
  • Celkem příjmy za rok 2019: 5.700,- Kč
  • Celkem výdaje za rok 2019: 31.818,- Kč
  • Zůstatek v pokladně k 29.11.2019: 3.055,- Kč
  • Sbor má celkem 42 členů, z toho 25 dětí
  • Daňové přiznání bylo včas podáno na finanční úřad
 • Výbor SDH byl zvolen jednohlasně ve složení:
  • Starosta: Jiří Šafránek
  • Náměstek: Martin Navrátil
  • Velitel: Milan Šafránek
  • Jednatel: Pavel Táborský
  • Hospodář: Václav Kaňka
  • Revizor: Markéta Burdová
  • Vedoucí Mládeže: Anna Komeiserová
 • Ocenění:
  • Jiří Šafránek za příkladnou práci
  • Martin Navrátil za věrnost
  • Veronika Černá za věrnost
  • Tomáš Štěpán za věrnost
  • Jana Cibulková za věrnost
 • Plán práce na rok 2020:
  • Uspořádat memoriál J. Vlčka 8.8.2020
  • Zúčastňovat se akcí pořádaných naším okrskem a okresem
  • Uspořádat soustředění ( výjezdové školení jednotky)
  • Uspořádat letní zábavu
  • Aktivně podporovat práci s mládeží ve Všestarech
  • Vyslat družstva mužů, žen a dětí na soutěž do Tehovce, okrskovou a okresní soutěž, na soutěž jednotek do Letňan a další pořádané soutěže
  • Uspořádat dětský den
  • Uspořádat Mikulášskou a slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
  • Zajistit asistenci při lampionovém průvodu a pálení čarodějnic
  • Působit na poli požární preventivně výchovné činnosti
  • Zúčastňovat se na jednání SDH maximálně 10x v roce
  • Pokud přijde nové vozidlo – náležitě ho přivítat
  • Aktivně spolupracovat s obcí

Zápis zapsal: Pavel Táborský

Zápis ověřil: Markéta Burdová