Děti

Cílem kroužku Mladých hasičů je rozvoj všestranných schopností dětí, ale také rozvoj mravních hodnot, které lidská společnost potřebuje ke svému přežití a zdravé existenci. Děti se celoročně budou připravovat na Hru plamen, která je základním vzdělávacím programem pro kolektivy mladých hasičů. Hra plamen obsahuje několik disciplín, u kterých si děti rozvinou nejen fyzickou zdatnost, ale také schopnost soustředit se, překonávat překážky, orientovat se v terénu, spolupracovat s kamarády a vzájemně si pomáhat. Děti se naučí zapojovat hadice a vést požární útok, stříkat na terče, překonávat různé překážky (přechod a běh přes bariéry, tunel, lávku, přechod po laně), poznávat topografické značky, střílet ze vzduchovky, spolupracovat s ostatními v rámci jednotlivých štafetových disciplín, základům zdravovědy, orientovat se v terénu (práce s buzolou), vázat uzly.

Stejný důraz je však kladen na rozvoj mravních hodnot. Děti se naučí pracovat v kolektivu, pomáhat si navzájem, pomáhat mladším, poradit ostatním, spolupracovat s kamarády, být uctivý a respektovat jeden druhého. Třetí a neméně důležitou oblastí bude poznávání přírody a světa kolem nás. V rámci krátkých výletů se budeme seznamovat nejen se svým okolím ale i s přírodou. Zábavnou formou se naučíme názvy stromů, květin, ptáků a také vybudujeme schopnost dětí se v přírodě vyznat, porozumět jí a nebát se třeba rozdělat oheň a přespat ve volné přírodě.