2022/10/25 – Schůze SDH

 • Přítomí:
  • Šafránek Jiří
  • Štěpán Tomáš
  • Syslová Martina
  • Sládeček Zdeněk
  • Navrátil Martin
  • Táborský Pavel
  • Demek Dušan
  • Komeiserová Anna
  • Šafránková Diana
  • Šafránek Milan
  • Vycpálek David
  • Burdová Markéta
  • Hrstka Tomáš
 • Informace z jednání OSH a okrsku
  • Milan š. zastoupí SDH Všestary
  • Zásadní bod je navýšení členských příspěvku od 2023 na 150Kč
  • Za SDH Všestary souhlasíme s navýšením příspěvku
  • Od 2023 bude nutné komunikovat přes datovou schránku, SDH Všestary již DS má.
  • Bude potřeba doložit zprávu o čerpání dotace „můj klub“
  • Bude vhodné navštívit VH okolních sborů, Markéta poskytne seznam.
  • 13.11. cvičení okrsků na evakuaci osob
 • Informace o činnosti mladých hasičů
  • Velká pochvala za umístění na závodu požární všestrannosti
  • Aktuálně mají hasiči 14 dětí
  • od příštího čtvrtku budou tréningy probíhat v Tehově
  • Děti kteří končí ke konci roku v hasičích je nutné odhlásit s předstihem
 • Příprava VH SDH Všestary
  • 2.12.2022 od 19:00
  • sraz na přípravu v 17:00
  • Martina S. připraví finanční zprávu
  • Anna K. Připraví zprávu za děti
  • Jiří Š. obstará občerstvení
 • Příprava mikulášské
  • 3.12.2022
  • Sraz na přípravu v 9:00
  • Milan Š. obstará polystyrén na betlém
  • Milan Š. zajistí osvětlení stromečku se starostou obce
  • Občerstvení od Labutě
  • Martina dohodne případné představení školky
  • začátek mikulášské v 15:00
  • 16:40 začátek představení školky
  • 17:00 – 17:30 rozsvícení stromku
  • 19:00 oficiální konec
  • 23.11.2022 přípravná schůzka na Mikulášskou
 • Informace o průběhu pořízení staronového zásahového vozu
  • 30.9.2022 přijel nový vůz a následně byl odeslán na TUPO
  • Měl by být dodán ve středu po úpravách
  • Nová CAS bude 1+5
  • Příští víkend bude nutné vyklidit Trambus
 • Různé
  • V příštím týdnu uklidit kladinu z hřiště
  • PS12 aktuálně nefunkční, bude se servisovat v nejbližší době
  • Udržovat topení v kanceláři na minimum
  • Lednice v kuchyňce se bude likvidovat a druhá bude vypnutá
  • Tomáš H. odveze malou pípu na servis do Uhříněvsi
  • Po zařazení nové CAS do výjezdu naplánujeme slavnostní předání

Zapsal Pavel Táborský

2021/12/03 Zápis z Valné Hromady SDH

 • Zahájení, přivítání hostů
 • Vystoupení dětí SDH Všestary
 • Mandátová komise – zvoleni Tomáš Štěpán, Zdeněk Sládeček, Martin Navrátil
  • Zvoleni bez výhrad
 • Zpráva SDH a JSDH za rok 2020, 2021 – Milan Šafránek
 • Rok 2020
  • covid 19 – vzhledem k epidemiologické situaci přerušena většina činností, bez akcí, soutěží
  • pomoc obci v době covidu – dezinfekce, doprava na očkování…
  • 1-2/2020 – nový vůz DA  –  1. nový vůz v rámci sboru
  • prodej cisterny do SDH Buštěhrad
  • nová dýchací technika – Drager
 • Rok 2021
  • spoluúčast na akcích ve Všestarech:
   • dětský den – technická pomoc, slavnostní předání a vysvěcení nového vozu, zajištění pěny pro děti
   • venkovní zábava – technická pomoc
   • mikulášská akce – stezka, rozsvěcení stromečku
  • kurz strojníka – proškoleni 3 členové
  • školení vedoucích mladých hasičů Přední Labská  – 2 členové
  • mladí hasiči – znovuzahájení činnosti, 1. místo v ZPV v Tehovci, poděkování všem vedoucím za práci s dětmi
  • statistika výjezdů – 12 výjezdů – požár Nupaky
   • pátrací akce po 12 letém klukovi – 1. výjezd DA
   • záchrana 9 kačenek ze stavidla – pravidelná
  • příprava na 1. soutěž v 3/2021 Mukařovské uzlování – zrušeno
  • spoluúčast na dětském dni  – požární útok
  • 9 /2021 zahájení ročníku 2021/2022 – 17 dětí
  • 9/2021 – soustředění ve Slavonicích – příprava na ZPV  – utužení, stmelení kolektivu
  • 1. závod dětí v rámci sboru – 2.10. ZPV v Tehovci – 1.místo
  • poděkování všem členům pracujícími s dětmi
 • vize pro rok 2022 – nové členy, nadšení, podpora obce, prostor pro tréninky            
 • Zpráva mladí hasiči 2020,2021 – Anna Komeiserová
 • Zpráva hospodáře:
  • do 10/2021 Václav Kaňka – odchází do SDH Tehov
  • stav k 3.12.2021 – 12.971,-
  • členské příspěvky 500,-
  • členské příspěvky za rok 2021 uhrazeny
  • 17 členů SDH
  • 30 dětí
  • nový pokladník – Martina Syslová – bez výhrad
 • Předání ocenění
  • Martina Syslová, Ivana Demková, Anna Komeiserová – za práci s dětmi
 • Plán práce (činnosti) na rok 2022
  • uspořádat memoriál Josefa Vlčka – 30.7.2022 – oslavit založení SDH Všestary
  • zúčastnit se akcí okrsku – okrsková soutěž 1.víkend v květnu 2022
  • soustředění mladých hasičů – jaro 2022 a 9/2022
  • školení jednotky, vedoucích mladých hasičů
  • venkovní zábava – technická pomoc
  • dětský den
  • mikulášská
 • Zpráva mandátové komise – Tomáš Štěpán
  • bez výhrad
 • Diskuze
  • J. Jech – starosta obce Všestary – poděkování za pozvání, za fungování spolku, dětí, jednotky
  • P.Hněvsa  – SDH Říčany – poděkování za pozvání, připomenutí Všestarsko – říčanské spolupráce – Všeříč, pozvání na hasičský ples 5.2.2022
  • Nina Šafránek – poděkování

2021/11/23 – Schůze SDH

 • Přítomí:
  • Šafránek Jiří
  • Štěpán Tomáš
  • Syslová Martina
  • Sládeček Zdeněk
  • Navrátil Martin
  • Táborský Pavel
  • Demek Dušan
  • Demková Ivana
  • Komeiserová Anna
  • Žižka Martin
 • Valná Hromada SDH se bude kvůli C19 konat bez hostů
 • Mikulášská nadílka se bude konat v původním provedení
  • Sraz 4.12. v 9:00 k nastrojení stromečku etc.
  • Jiří domluví se starostou extra financovaní na dětskou stezku
  • Martin Ž. zařídí jutové pytle na betlém
  • Orientačně se stromeček bude rozsvěcet mezi 17 a 17:30
 • Orientační seznam plánovaných akcí na 2022:
  • 30.7. Memoriál Josefa Vlčka
  • duben/květen – Otevírání cyklostezky po zimní sezoně
  • Říjen – zábava ve Všestarech na návsi
  • Prosinec – návrh na odpolední detský silvestr na hřišti

2021/10/20 – Schůze SDH

 • Přítomní:
  • David Vycpálek
  • Michaela Soukupová
  • Dušan Demek
  • Václav Kaňka
  • Zdeněk Sládeček
  • Martin Navrátil
  • Anna Komeiserová
  • Martina Syslová
  • Tomáš Štěpán
  • Jiří Šafránek
  • Milan Šafránek
  • Diana Šafránková
  • Tomáš Hrstka
  • Markéta Burdová
 • SDH
  • dvě nové členky Diana a Michaela
  • Vaclav Kaňka přestupuje do Tehova
  • Martin Žižka vstoupí do SDH+JSDH
  • Martina Syslová převezme pokladnu
  • Valná Hromada – 3.12. od 18:00
   • Milan zajistí občerstvení
   • Anička – zpráva za děti
   • Milan – Zpráva za výjezdovou jednotku a SDH
   • Jiří a Martina připraví finanční zprávu
   • Pavel pošle pozvánku na valnou hromadu
   • Návrhy na ocenění poslat Milanovi
   • Na VH proběhne focení na průkazky
  • 25.11. od 19:00 příští schůze SDH
  • Mikulášská – 4.12.
   • začátek cca 15:30
   • Schůzka v 10:00 nastrojit stromeček, připravit betlém a uklidit po VH
   • Občerstvení zajistí Labuť
   • Vystoupení školky + Ozvučení zajistí Jiří
   • Balíčky pro děti zajistí Anička
  • Kalendář akcí
   • Jiří připraví seznam akcí které budeme pořádat na příští schůzi
   • Termíny vyřešíme na příští schůzi
   • Zejména Memoriál (poslední sobota v červenci), dětský den na konci června, Čarodějnice etc.
  • Jiří, Milan a paní Šafránková napíšou článek o SDH
  • V plechárně chybí nůžkové stany, bude se instalovat EZS
 • SDH děti:
  • Je potřeba vyčerpat sponzorské dary
  • Anička dá dohromady seznam materiálu
  • Tomas přiveze dva trámy na kladinu a umístí je do plechárny
  • Od listopadu je zamluvená tělocvična v Tehově
  • 5-7.11. školení vedoucích mládeže
 • JSDH:
  • Chybějící motor k motorovému člunu koupí obec
  • školení JSDH 7.11. v Jevanech v 8:00
  • 3+1 nebo 5+1
  • Zdravotní prohlídky je potreba dohnat, Jiří dodá seznam zdravotních prohlídek na doplnění
  • Cvičení ve školce na jaře
  • Jiří a Milan se sejdou a dají dohromady rozpočet do konce října
  • Všichni prosím reagujte na messengeru ve skupině
  • Trambus dosluhuje
  • Zvýšení vrat kvuli novému autu

Zapsal: Pavel Táborský

2021/05/26 – Schůze SDH

 • Přítomní
  • Milan Šafránek
  • Jiří Šafránek
  • Martin Petrák
  • Václav Kaňka
  • Martin Navrátil
  • Dušan Demek
  • Pavel Táborský
  • Tomáš Štěpán
  • Jarda Blanda
  • Zdeněk Sládeček
  • Martina Syslová
  • Tomáš Hrstka

 • Akce
  • Sobota 19.6.
   • Na hřišti se slavnostním uvedením DA
   • od 10:00 stezka pro děti
   • 13:00 pěna
   • 14:00 uvedeni DA
   • Jiří+1 vyzvedne sety+stan+věci na pěnu
   • sraz v 10:00
   • Tomáš obstará pamětní desku pro obec
  • Sobota 21.8. venkovní zábava na návsi + 120 let SDH
   • Milan dohodne občerstvení + gril na prase
   • Pavel vyrobí pozvánku
  • Příští schůze 15.7.

Zapsal: Pavel Táborský

2020/06/02 – Schůze SDH

 • Přítomní:
  • Milan Šafránek
  • Tomáš Štěpán
  • Martin Navrátil
  • Pavel Táborský
  • Jiří Šafránek
  • Zdeněk Sládeček
  • Tomáš Hrstka
  • Václav Kaňka
  • Martina Syslová
  • Ivana Demková
 • Akce
  • 6.6.2020 předání DA+CAS v Říčanech
  • 19.6.2020 školeni JSDH od 18:00
   • D Program a DT
  • 21.6.2020 od 14:00 na hřišti rozloučení se sezonou dětských hasičů
  • 8.8.2020 Memoriál J.Vlčka
   • Pavel vyrobí pozvánky
   • Milan dohodne hospodu v Menčicích
  • 5.9.2020 Jednání představitelů v Říčanech
  • 5.9.2020 Memoriál Dlabače v Tehovci
  • 26.9.2020 Venkovní zábava na návsi
   • Milan vyřeší se starostou pronájem stanu a zakoupení mikrofonu
 • Různé
  • Jednání rady mládeže a rady velitelů se zůčastní Milan
  • Schválena druhá část dotace na DA

Zapsal: Pavel Táborský

2020/01/22 Schůze SDH

 • Přítomní:
  • Milan Šafránek
  • Tomáš Štěpán
  • Miloš Kuba
  • Martin Navrátil
  • Markéta Burdová
  • Pavel Táborský
  • Jiří Šafránek
  • Zdeněk Sládeček
  • Tomáš Hrstka
  • Martin Vycpálek
 • Masopust
  • Sobota 22.2. od 10:00
  • Stan postaví SK v pátek odpoledne (Odvoz v neděli)
  • SDH zařídí zábor návsi
   • Milan vyřeší se starostou
  • SDH zařídí občerstvení v hasičárně
  • Pavel T. vyřeší aparaturu
 • Dětský den
  • Milan upřesní termíny do neděle 26.1.
 • Odzdobení stromečku
  • 26.1. v 10:00
 • Žádost o dotaci na DA byla podána
 • Školení JSDH 6.2. od 18:00
  • 1. téma: nastupování do vozidla a připojování přívěsu
  • posléze každý první čtvrtek v měsíci
  • cca 11 školení za rok
  • kdo neabsolvuje alespoň polovinu školení bude absolvovat speciální test

Zapsal: Pavel Táborský

Oveřila: Markéta Burdová

Zápis z Valné hromady SDH 29.11.2019

29.11.2019 od 19:00 se konala Valná Hromada SDH Všestary.

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Představení malých hasičů
 3. Volba návrhové, Mandátové a volební komise
 4. Zpráva o činnosti SDH a JSDH
 5. Zpráva vedoucího mládeže
 6. Zpráva hospodáře
 7. Volba výboru sboru a delegátů
 8. Předání ocenění
 9. Plán práce na rok 2020
 10. Diskuze
 11. Návrh usnesení

Zápis:

 • Přítomni:
  • Milan Šafránek, Jiří Šafránek, Pavel Táborský, Václav Kaňka, Martina Syslová, Jaroslav Blanda, Tomáš Hrstka, Zdeněk Sládeček, Jana Cibulková, Hana Táborská, Kamila Blažková, Markéta Burdová
  • Hosté: Jaromír Jech, Miroslav Hofman (Bude doplněno dle prezenční listiny)
 • Mladí hasiči přednesli básničku a byli velitelem SDH oceněni tričky a pamětním listem. Zároveň byli oceněny všechny vedoucí mládeže.
 • Mandátová, volební a návrhová komise byla sjednocena do jedné, ve složení: Markéta Burdová a Václav Kaňka
 • Zpráva o činnosti SDH a JSDH (Milan Šafránek)
 • Zpráva vedoucího mládeže (Martina Syslová)
 • Zpráva hospodáře (Václav Kaňka):
  • Zůstatek v pokladně k 1.1.2019: 29.173,- Kč
  • Celkem příjmy za rok 2019: 5.700,- Kč
  • Celkem výdaje za rok 2019: 31.818,- Kč
  • Zůstatek v pokladně k 29.11.2019: 3.055,- Kč
  • Sbor má celkem 42 členů, z toho 25 dětí
  • Daňové přiznání bylo včas podáno na finanční úřad
 • Výbor SDH byl zvolen jednohlasně ve složení:
  • Starosta: Jiří Šafránek
  • Náměstek: Martin Navrátil
  • Velitel: Milan Šafránek
  • Jednatel: Pavel Táborský
  • Hospodář: Václav Kaňka
  • Revizor: Markéta Burdová
  • Vedoucí Mládeže: Anna Komeiserová
 • Ocenění:
  • Jiří Šafránek za příkladnou práci
  • Martin Navrátil za věrnost
  • Veronika Černá za věrnost
  • Tomáš Štěpán za věrnost
  • Jana Cibulková za věrnost
 • Plán práce na rok 2020:
  • Uspořádat memoriál J. Vlčka 8.8.2020
  • Zúčastňovat se akcí pořádaných naším okrskem a okresem
  • Uspořádat soustředění ( výjezdové školení jednotky)
  • Uspořádat letní zábavu
  • Aktivně podporovat práci s mládeží ve Všestarech
  • Vyslat družstva mužů, žen a dětí na soutěž do Tehovce, okrskovou a okresní soutěž, na soutěž jednotek do Letňan a další pořádané soutěže
  • Uspořádat dětský den
  • Uspořádat Mikulášskou a slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
  • Zajistit asistenci při lampionovém průvodu a pálení čarodějnic
  • Působit na poli požární preventivně výchovné činnosti
  • Zúčastňovat se na jednání SDH maximálně 10x v roce
  • Pokud přijde nové vozidlo – náležitě ho přivítat
  • Aktivně spolupracovat s obcí

Zápis zapsal: Pavel Táborský

Zápis ověřil: Markéta Burdová

Schůze SDH 20.11.2019

Přítomni:

 • Pavel Táborský
 • Jiří Šafránek
 • Martin Petrák
 • Martin Navrátil
 • Anna Komeiserova
 • Jaroslav Blanda
 • Milan Šafránek
 • Tomáš Štěpán
 • Martina Syslová

Sbor:

 1. Informace z jednání OSH-PV
  • dvě nové vedoucí mládeže: Anna, Martin
  • Očekává se návštěva z OSH na VH
  • 1 delegát za SDH na valnou hromadu OSH (21.3.), zvolíme na VH
 2. Valná Hromada
  • 29.11. od 19:00
  • sraz už ve čtvrtek 16:30
   • Odstěhovat skříň z chodby
   • Příprava zasedačky
  • Přihlášky jsou vyřešené
  • Miloš Kuba připraví guláš, přiveze ve čtvrtek
   • Jirka zařídí chléb z krámu + drobné občerstvení (pivo, limo, víno)
  • VH začne dětským vystoupením+přísaha+trička
  • Výběr členských přízpevků na rok 2020 – 380Kč
 3. Mikulášská
  • 1.12. od 15:00
  • sraz v 9:00 u hasičárny
  • v 15:00 zahájení požárním útokem dětí
  • po útoku budou stanoviště: betlém, perníčky, …
  • Milan zajistí materiál na útok dětí do čtvrtka
  • Náty zajistí čerta, mikuláše a anděla
  • Markéta se Zdenkou +1 na catering
  • Markéta zajistí nákup, část se bude brát z krámu aby se mohla vrátit
  • Milan zajišťuje balíčky (100 ks)
 4. Děti
  • Nutné uklízet po kroužku dětí
  • 1236686007/2700 – účet pro finance na dětský kroužek
  • Rozpočet bude projednán na VH
  • Zpráva o činnosti mládeže + roční plán na VH – Anna, Martina
  • Výlet 26.1. do Strašnické hasičárny
  • Generálka na Mikulášskou proběhne 28.11.
 5. Ostatní
  • Návrh začlenit nákup pivních setů a nůžkového stanu do rozpočtu 2020
  • Nátěr podlahy v garáži mezi vánočními svátky
  • Pavel zprovozní anketu ohledně velikosti triček

Jednotka:

 • Cvičení dálková doprava vody
 • Školení Jednotky s výjezdem na víkend do penzionu
  • Odkládá se na příští schůzi

Zápis zapsal: Pavel Táborský

Zápis ověřil: Markéta Burdová