Mikulášská nadílka 1.12.2019

1.12.2019 proběhla na návsi již tradiční Mikulášská nadílka s rozsvěcením vánočního stromečku. Mladí hasiči předvedli ukázku požárního útoku, přišel Mikuláš, obdaroval děti a pod vánočním stromečkem se objevily dárky pro mladé hasiče nutné pro požární útok, a také nové vybavení pro jednotku.

Zápis z Valné hromady SDH 29.11.2019

29.11.2019 od 19:00 se konala Valná Hromada SDH Všestary.

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Představení malých hasičů
 3. Volba návrhové, Mandátové a volební komise
 4. Zpráva o činnosti SDH a JSDH
 5. Zpráva vedoucího mládeže
 6. Zpráva hospodáře
 7. Volba výboru sboru a delegátů
 8. Předání ocenění
 9. Plán práce na rok 2020
 10. Diskuze
 11. Návrh usnesení

Zápis:

 • Přítomni:
  • Milan Šafránek, Jiří Šafránek, Pavel Táborský, Václav Kaňka, Martina Syslová, Jaroslav Blanda, Tomáš Hrstka, Zdeněk Sládeček, Jana Cibulková, Hana Táborská, Kamila Blažková, Markéta Burdová
  • Hosté: Jaromír Jech, Miroslav Hofman (Bude doplněno dle prezenční listiny)
 • Mladí hasiči přednesli básničku a byli velitelem SDH oceněni tričky a pamětním listem. Zároveň byli oceněny všechny vedoucí mládeže.
 • Mandátová, volební a návrhová komise byla sjednocena do jedné, ve složení: Markéta Burdová a Václav Kaňka
 • Zpráva o činnosti SDH a JSDH (Milan Šafránek)
 • Zpráva vedoucího mládeže (Martina Syslová)
 • Zpráva hospodáře (Václav Kaňka):
  • Zůstatek v pokladně k 1.1.2019: 29.173,- Kč
  • Celkem příjmy za rok 2019: 5.700,- Kč
  • Celkem výdaje za rok 2019: 31.818,- Kč
  • Zůstatek v pokladně k 29.11.2019: 3.055,- Kč
  • Sbor má celkem 42 členů, z toho 25 dětí
  • Daňové přiznání bylo včas podáno na finanční úřad
 • Výbor SDH byl zvolen jednohlasně ve složení:
  • Starosta: Jiří Šafránek
  • Náměstek: Martin Navrátil
  • Velitel: Milan Šafránek
  • Jednatel: Pavel Táborský
  • Hospodář: Václav Kaňka
  • Revizor: Markéta Burdová
  • Vedoucí Mládeže: Anna Komeiserová
 • Ocenění:
  • Jiří Šafránek za příkladnou práci
  • Martin Navrátil za věrnost
  • Veronika Černá za věrnost
  • Tomáš Štěpán za věrnost
  • Jana Cibulková za věrnost
 • Plán práce na rok 2020:
  • Uspořádat memoriál J. Vlčka 8.8.2020
  • Zúčastňovat se akcí pořádaných naším okrskem a okresem
  • Uspořádat soustředění ( výjezdové školení jednotky)
  • Uspořádat letní zábavu
  • Aktivně podporovat práci s mládeží ve Všestarech
  • Vyslat družstva mužů, žen a dětí na soutěž do Tehovce, okrskovou a okresní soutěž, na soutěž jednotek do Letňan a další pořádané soutěže
  • Uspořádat dětský den
  • Uspořádat Mikulášskou a slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
  • Zajistit asistenci při lampionovém průvodu a pálení čarodějnic
  • Působit na poli požární preventivně výchovné činnosti
  • Zúčastňovat se na jednání SDH maximálně 10x v roce
  • Pokud přijde nové vozidlo – náležitě ho přivítat
  • Aktivně spolupracovat s obcí

Zápis zapsal: Pavel Táborský

Zápis ověřil: Markéta Burdová

Schůze SDH 20.11.2019

Přítomni:

 • Pavel Táborský
 • Jiří Šafránek
 • Martin Petrák
 • Martin Navrátil
 • Anna Komeiserova
 • Jaroslav Blanda
 • Milan Šafránek
 • Tomáš Štěpán
 • Martina Syslová

Sbor:

 1. Informace z jednání OSH-PV
  • dvě nové vedoucí mládeže: Anna, Martin
  • Očekává se návštěva z OSH na VH
  • 1 delegát za SDH na valnou hromadu OSH (21.3.), zvolíme na VH
 2. Valná Hromada
  • 29.11. od 19:00
  • sraz už ve čtvrtek 16:30
   • Odstěhovat skříň z chodby
   • Příprava zasedačky
  • Přihlášky jsou vyřešené
  • Miloš Kuba připraví guláš, přiveze ve čtvrtek
   • Jirka zařídí chléb z krámu + drobné občerstvení (pivo, limo, víno)
  • VH začne dětským vystoupením+přísaha+trička
  • Výběr členských přízpevků na rok 2020 – 380Kč
 3. Mikulášská
  • 1.12. od 15:00
  • sraz v 9:00 u hasičárny
  • v 15:00 zahájení požárním útokem dětí
  • po útoku budou stanoviště: betlém, perníčky, …
  • Milan zajistí materiál na útok dětí do čtvrtka
  • Náty zajistí čerta, mikuláše a anděla
  • Markéta se Zdenkou +1 na catering
  • Markéta zajistí nákup, část se bude brát z krámu aby se mohla vrátit
  • Milan zajišťuje balíčky (100 ks)
 4. Děti
  • Nutné uklízet po kroužku dětí
  • 1236686007/2700 – účet pro finance na dětský kroužek
  • Rozpočet bude projednán na VH
  • Zpráva o činnosti mládeže + roční plán na VH – Anna, Martina
  • Výlet 26.1. do Strašnické hasičárny
  • Generálka na Mikulášskou proběhne 28.11.
 5. Ostatní
  • Návrh začlenit nákup pivních setů a nůžkového stanu do rozpočtu 2020
  • Nátěr podlahy v garáži mezi vánočními svátky
  • Pavel zprovozní anketu ohledně velikosti triček

Jednotka:

 • Cvičení dálková doprava vody
 • Školení Jednotky s výjezdem na víkend do penzionu
  • Odkládá se na příští schůzi

Zápis zapsal: Pavel Táborský

Zápis ověřil: Markéta Burdová